Splošni pogoji
 
1. Ponudnik storitev je STUDIO-M: izdelovanje spletnih strani!
2. Storitve ponudnika so naslednje:
- izdelovanje, gostovanje, vzdrževanje ter ažuriranje spletnih strani
- registracija domen
- posredovanje ter širša ponudba raznih grafičnih del
3. Plačila storitev se izvajajo prek nakazil, položnic ter drugih veljavnih načinov! Okvirni cenik je objavlen na spletni strani!
4. Cene se določijo po dogovoru!
5. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe cenikov, pri tem bodo naročniki obveščeni!
6. Naročniška razmerja se plačuje vnaprej, vsaj 10 dni pred potekom veljavnega naročniškega razmerja!
7. Ponudnik storitev ne odgovarja za:
- vsebino spletne strani, ki jo je stranka objavila oziroma, ki jo je stranka posredovala ponudniku storitev
- za morebitno krajo ali poškodovanje datotek oziroma vsebine iz strani tretje osebe
- za nobene vrste izpadov prihodka oziroma kakršne koli škode, ki bi nastala zaradi okvar naprav na strežniku ali slabih ponudnikovih storitev.
8. Ponudnik storitev se zavezuje:
- da bo čim bolj korektno opravil svoje storitve
- da morebitne napake oziroma težave odpravi v najkrajšem možnem času
- da obvesti naročnika oziroma stranko ob povišanju cen
9. Ponudnik storitev lahko začasno ali trajno onemogoči storitev-uslugo oziroma odstrani naročnikove datoteke v primeru:
- če naročnik oziroma stranka ne upošteva splošnih pogojev poslovanja
- če naročnik oziroma stranka ne poravna dolgov oziroma svojih obveznosti pravočasno
- če naročnik oziroma stranka objavi datoteke, ki bi škodovale sistemu
- če naročnik oziroma stranka kakorkoli zlorabi sistem
- če naročnik oziroma stranka škoduje na kakršenkoli način sistemu
10. Ponudnik storitev kot tudi stranka se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno, če to res ni mogoče, pa na zato pristojnem sodišču!
 
© STUDIO - M 2004 GSM: 040 709937 e-pošta: info@studio-m-sp.net